سوابق تحصيلي
مقطع عنوان مدرک سال اخذ مدرک نام دانشگاه نام کشور
كارشناسي مهندسي عمران- عمران 1382 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ايران
كارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي زلزله 1385 دانشگاه علم وصنعت ايران ايران
دكتري تخصصي مهندسي عمران - مهندسي زلزله 1392 دانشگاه علم وصنعت ايران ايران