سوابق اجرايي
عنوان پست تاريخ شروع تاريخ پايين
سرپرست گروه آموزشي مهندسي عمران - سازه و زلزله 1398/02/16 1401/03/02