مستندات و منابع درسی
کنترل کیفی مواد: درس 1: پیش درس و سوالات اولیه (تصویری)
تاریخ: 1399/1/27
کنترل کیفی مواد 1
تاریخ: 1399/1/26
کنترل کیفی مواد : بخش 4 : سیر تحولات تولید صنعتی (برای مطالعه آزاد)
تاریخ: 1399/1/26
کنترل کیفی مواد : بخش 3 مدیریت جامع نوآوری (برای مطالعه آزاد)
تاریخ: 1399/1/26
کنترل کیفی مواد : بخش 2 کنترل کیفیت آماری
تاریخ: 1399/1/26
انجماد درس دوم: ترمودینامیک انجماد: نسخه پی دی اف
تاریخ: 1399/1/21
انجماد درس اول: مقدمه ای بر انجماد: بخش اول (نسخه پاورپوینت با صدای استاد)
تاریخ: 1399/1/17
انجماد درس اول: مقدمه ای بر انجماد نسخه PDF (بخشهای اول و دوم)
تاریخ: 1399/1/17
انجماد: طراحی درس و منابع برای مطالعه
تاریخ: 1399/1/9
فرایندهای پیشرفته انجماد
تاریخ: 1398/12/21
انتقال مطالب علمی و فنی
تاریخ: 1398/12/21