مقالات ژورنالي
2020
Samane Taheri, Mehdi Ezoji, Sayed Mahmoud Sakhaei, Convolutional neural network based features for motor imagery EEG signals classifcation in brain-computer interface system, SN Applied Sciences, 2 : 1 - 12, 2020.
Mostafa Amin Naji, Ali Aghagolzadeh, Mehdi Ezoji, CNNs hard voting for multi-focus image fusion, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 11 : 1749 - 1769, 2020.
Shima Kasiri, Mehdi Ezoji, Single MR-image super-resolution based on convolutional sparse representation, Signal Image and Video Processing, 14 : 1525 - 1533, 2020.
Majid Khanjani, Mehdi Ezoji, Electrical Fault Detection in Three-phase Induction Motor Using Deep Network-based Features of Thermograms, MEASUREMENT, : 108622 - , 2020.
Alireza Asadi, Mehdi Ezoji, Multi-exposure image fusion via a pyramidal integration of the phase congruency of input images with the intensity-based maps, IET Image Processing, 14 : 3127 - 3133, 2020.
Sahere Rahimi Limuii, Ali Aghagolzadeh, Mehdi Ezoji, Human action recognition using double discriminative sparsity preserving projections and discriminant ridge-based classifier based on the GDWL-l1 graph, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 141 : 112927 - , 2020.
Rassoul Hajizadeh, Ali Aghagolzadeh, Mehdi Ezoji, Local distances preserving based manifold learning, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 139 : 112860 - , 2020.

2019
Mostafa Amin Naji, Ali Aghagolzadeh, Mehdi Ezoji, Ensemble of CNN for multi-focus image fusion, Information Fusion, 51 : 201 - 214, 2019.
Sahar Babashakoori, Mehdi Ezoji, Average fiber diameter measurement in Scanning Electron Microscopy images based on Gabor filtering and Hough transform, MEASUREMENT, 141 : 364 - 370, 2019.
Jalal Darvish, Mehdi Ezoji, Morphological Exudate Detection in Retinal Images using PCA-based Optic Disc Removal, journal of ai and data mining, 7 : 487 - 493, 2019.
Sahere Rahimi Limuii, Ali Aghagolzadeh, Mehdi Ezoji, Human action recognition based on the Grassmann multi-graph embedding, Signal Image and Video Processing, 13 : 271 - 279, 2019.

2018
Rassoul Hajizadeh, Ali Aghagolzadeh, Mehdi Ezoji, Fusion of LLE and stochastic LEM for Persian handwritten digits recognition, International Journal on Document Analysis and Recognition, 21 : 109 - 122, 2018.
Rassoul Hajizadeh, Ali Aghagolzadeh, Mehdi Ezoji, Mutual neighbors and diagonal loading-based sparse locally linear embedding, APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 32 : 496 - 514, 2018.

2017
Sooshiant Zakariapour, Hamid Jazayeriy, Mehdi Ezoji, Mitosis Detection in Breast Cancer Histological Images Based On Texture Features Using AdaBoost, Journal of Information Systems and Telecommunication, 5 : 88 - 96, 2017.

2016
Mehdi Ezoji, Karim Faez, Intensity mapping curve to diminish the effects of illumination variations, Signal Image and Video Processing, 10 : 1 - 6, 2016.
Mehdi Ezoji, Sahar Iravani, A General Framework for 1-D Histogram-baesd Image Contrast Enhancement, International Journal of Engineering, 29 : 1330 - 1337, 2016.

2015
, , , Mehdi Ezoji, Selection of RBF Neural Network Parameters Based on Normalized Cut Clustering, , 3 : 48 - 54, 2015.

2011
Mehdi Ezoji, K. Faez, Use of matrix polar decomposition for illumination-tolerant face recognition in discrete cosine transform domain, IET Image Processing, 5 : 25 - 35, 2011.

2009
Mehdi Ezoji, Karim FAEZ, Illumination-Robust Face Recognition from a Single Image per Person Using Matrix Polar Decomposition, IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS, E92-D : 1561 - 1569, 2009.

2006
Mehdi Ezoji, K. Faez, Hamidreza Rashidy Kanan, Saeed Mozaffari, GA-Based Affine PPM Using Matrix Polar Decomposition, IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS, E89-D : 2053 - 2060, 2006.

1399
ويدا حسن زاده, مهدي ازوجي, بهبود كنتراست تصاوير ماموگرام با حفظ شكل ضايعه مبتني بر تنظيم وفقي ضرايب فيلتر چندجمله اي غيرخطي, ماشين بينايي و پردازش تصوير, 7 : - , 1399.
ناصر صادق نژاد, مهدي ازوجي, رضا ابراهيم پور, مدل محاسباتي بازشناسي اشيا مبتني بر زمان با الهام از سامانه ي بينايي انسان, مهندسي پزشكي زيستي, 14 : 69 - 79, 1399.

1397
رسول حاجي زاده, علي آقا گل زاده, مهدي ازوجي, آموزش منيفلد با استفاده از تشكيل گراف منيفلد مبتني بر بازنمايي تنك, مهندسي برق و الكترونيك ايران, 15 : 81 - 95, 1397.
سوشيانت ذكرياپور, حميد جزايري, مهدي ازوجي, تشخيص سلول هاي ميتوزي در تصاوير بيوپسي پستان با كمك ماشين هاي يادگيري سريع, ماشين بينايي و پردازش تصوير, 5 : 127 - 138, 1397.

1396
بهاره مرادي, مهدي ازوجي, آشكارسازي پوياي پوست با استفاده از ويژگي هاي مبتني بر هيستوگرام دوبعدي, پردازش علائم و داده ها, 13 : 63 - 77, 1396.

1395
معصومه محسني, مهدي ازوجي, رضا قادري, قطعه بندي تصوير مبتني بر برش نرماليزه گراف از ديدگاه ميزان اطلاعات جداكننده, مهندسي برق دانشگاه تبريز, 46 : 303 - 310, 1395.

1394
يوكابد صدري, علي آقا گل زاده, مهدي ازوجي, ادغام تصاوير چندفوكوسه با استفاده از همدوسي فاز و خوشه بند ..., مهندسي برق دانشگاه تبريز, 45 : 117 - 127, 1394.
سحر ايرواني, مهدي ازوجي, بهبود وفقي كنتراست با استفاده از متعادل سازي بهينه ي هيستوگرام دوبعدي, ماشين بينايي و پردازش تصوير, 2 : 15 - 24, 1394.