مقالات ژورنالي
2022
Reza Soleimani, Hamed Hamidi, Horr Khosravi, On advantages of the "Substitute Frame" model for incremental dynamic analysis: Integration of speed and accuracy, Structures, 39 : 266 - 277, 2022.
Shakiba Monfaredi, Hamed Hamidi, Horr Khosravi, Characterization of site location versus the causative fault in seismic demands of structures, Structures, 40 : 693 - 710, 2022.
Mohammad amin Abbaszadeh amirdehi, Hamed Hamidi, Hamid Rajabnejad, Seyed Abolfazl Naseri, Javad Vaseghi Amiri, Nonlinear Vibration Control of Adjacent Steel MRF Structures Using Non-velocity Dependent Dampers Subjected to Various Seismic Excitations, International Journal of Steel Structures, 22 : 730 - 747, 2022.
Mohammad amin Abbaszadeh amirdehi, Hamed Hamidi, Javad Vaseghi Amiri, On seismic response reduction of adjacent frames: Emphasis on the different characteristics of earthquakes, International Journal of Civil Engineering, 20 : 91 - 106, 2022.

2021
Abbas Rouhi, Hamed Hamidi, Development of Performance Based Plastic Design of EBF Steel Structures Subjected to Forward Directivity Effect, International Journal of Steel Structures, 21 : 1092 - 1107, 2021.
Hamid Rajabnejad, Hamed Hamidi, Seyed Abolfazl Naseri, Mohammad amin Abbaszadeh amirdehi, Effect of intensity measures on the response of a 3D-structure under different ground motion duration, International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, 34 : 2219 - 2237, 2021.
Reza Soleimani, Hamed Hamidi, General Substitute Frame Model (GSF) for efficient estimation of seismic demands of steel and RC moment frames, ENGINEERING STRUCTURES, 246 : 113031 - , 2021.
Reza Soleimani, Hamed Hamidi, Improved Substitute-Frame (ISF) model for seismic response of steel-MRF with vertical irregularities, JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH, 186 : 106918 - , 2021.
Pouya Amirchoupani, Gholamreza Abdollahzadeh, Hamed Hamidi, Improvement of energy damage index bounds for circular reinforced concrete bridge piers under dynamic analysis, Structural Concrete, 22 : 3315 - 3335, 2021.

2020
Pouya Amirchoupani, Gholamreza Abdollahzadeh, Hamed Hamidi, Spectral acceleration matching procedure with respect to normalization approach, Bulletin of Earthquake Engineering, 11 : 5165 - 5191, 2020.
Hamed Hamidi, Amin Karbassi, Pierino Lestuzzi, Seismic response of RC buildings subjected to fling-step in the near-fault region, Structural Concrete, 21 : 1919 - 1937, 2020.
Gholamreza Abdollahzadeh, , Hamed Hamidi, Atefeh Ebrahimi Bardar, Use of Viscoplastic Damper for Improving the Resistance of Steel Frames to Blast Loading, makara journal of technology, 24 : 131 - 137, 2020.

2019
Reza Soleimani, Horr Khosravi, Hamed Hamidi, Substitute Frame and adapted Fish-Bone model: Two simplified frames representative of RC moment resisting frames, ENGINEERING STRUCTURES, 185 : 68 - 89, 2019.

2018
Hamed Hamidi, Javad Vaseghi Amiri, Hamid Rajabnejad, Energy distribution in RC shear wall-frame structures subject to repeated earthquakes, SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, 107 : 116 - 128, 2018.
Hamed Hamidi, Farnoosh Farokhzadeh, Mohammad Shamekhi Amiri, STRUCTURAL INVESTIGATION OF HEIGHT - IRREGULAR- STEEL BRACED STRUCTURES AGAINST PROGRESSIVE COLLAPSE, journal of engineering science and technology, 13 : 1621 - 1635, 2018.
Hamed Hamidi, Horr Khosravi, Reza Soleimani, Fling-step ground motions simulation using theoretical-based Greens function technique for structural analysis, SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, 115 : 232 - 245, 2018.

2017
Hamed Hamidi, , Gholamreza Abdollahzadeh, SEISMIC FRAGILITY ANALYSIS OF IMPROVED RC FRAMES USING DIFFERENT TYPES OF BRACING, journal of engineering science and technology, 12 : 913 - 934, 2017.

2015
Alireza Khaloo, Horr Khosravi, Hamed Hamidi, Nonlinear Interstory Drift Contours for Idealized Forward Directivity Pulses using Modified Fish-Bone Models, ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, 18 : 603 - 628, 2015.

2014
Ahmad Nicknam, M.Ali Barkhordari, Hamed Hamidi, Afshin Hosseini, Probable contribution of fling-step effect on the response spectra at near source site, Journal of Vibroengineering, 16 : 334 - 340, 2014.

2013
Ahmad Nicknam, M.Ali Barkhordari, Hamed Hamidi, Afshin Hosseini, Compatible seismogram simulation at near source site using Multi-Taper Spectral Analysis approach (MTSA), Journal of Vibroengineering, 15 : 626 - 638, 2013.
Ahmad Nicknam, A. Hosseini, Hamed Hamidi, M. A. Barkhordari, Reproducing fling-step and forward directivity at near source site using of multi-objective particle swarm optimization and multi taper, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 12 : 529 - 540, 2013.

1400
شكيبا منفردي, حامد حميدي, حر خسروي خريسي, بررسي موقعيت قرارگيري سازه تكدرجه آزاد غيرالاستيك با شكلپذيري ثابت در برابر نگاشت هاي حوزه نزديك, مهندسي عمران اميركبير, 53 : 1111 - , 1400.
وحيد واحديان, غلامرضا عبداله زاده درزي, حامد حميدي, بررسي تغييرات ضريب تغييرمكان غيرخطي تحت توالي لرزه اي, مهندسي سازه و ساخت, 8 : 279 - 295, 1400.

1397
حامد حميدي, جعفر پاكدامن, احسان جهاني, حميد رجب نژاد, ارزيابي و مقايسه رفتار ساختمان هاي بلند با سيستم مهاربازويي و كمربند خرپايي با استفاده از منحني هاي شكنندگي, مهندسي سازه و ساخت, 5 : 174 - 188, 1397.
بهناز حيدري قبادي اسكي, حميدرضا توكلي, حامد حميدي, رضا رهگذر, تأثير الگوي بارگذاري جانبي مختلف بر موقعيت بهينة مهار بازويي و كمربند خرپايي در ساختمان هاي بلند, مهندسي عمران فردوسي, 31 : 117 - 128, 1397.

1396
احسان جهاني, حامد حميدي, مجيد مهجور, تئوري قابليت اطمينان سازه اي با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو بر اساس نمونه گيري با اهميت, سازه و فولاد, 14 : 43 - 49, 1396.