دانشجویان
نام و نام خانوادگي رشته مقطع عنوان پایان نامه
سيدحسن افتخاري مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد افزايش كيفيت مثلث‌بندي و كاهش نياز به نقاط كنترل زميني در فتوگرامتري پهپاد مبنا در مناطق كريدوري با تغيير در تنظيمات پرواز
علي رضا قرباني مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد
محمدعلي رستخيزساروكلايي مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري كارشناسي ارشد مدلسازي سه بعدي ساختمانها با وضوح بالا براي توليد مدل اطلاعاتي ساختمان با استفاده از فتوگرامتري پهپادمبنا