دانشجویان
نام و نام خانوادگي رشته مقطع عنوان پایان نامه
فرشاد علي نژاد مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد
سيده مائده رسول زاده مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد بهبود تصاوير مسيريابي و تشخيص نارسايي هاي عروق كرونر به كمك تكنيكهاي پردازش سيگنال
صادق رئيسي اردلي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
محمد غلامي مهندسي برق دكتري تخصصي تحليل و طراحي ضرب كننده فركانسي مبتني بر حلقه قفل شده تاخير با سرعت بالا
رضا بستاني شيخ احمد مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد تحليل و طراحي يك اسيلاتور موج ميليمتري
سپيده ولي اللهي بيشه مهندسي برق دكتري تخصصي طراحي و ساخت مبدل آنالوگ به ديجيتال مبتني بر نمونه برداري غيريكنواخت و كوانتيزاسيون زماني تطبيقي
محمد نيابلي گيلاني مهندسي برق دكتري تخصصي طراحي فيلتر خازني مرتبه بالا براي گيرنده هاي راديوي نرم افزاري
كاظم قاسم پورولوكلائي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد بهبود عملكرد نويزفاز اسيلاتور متعامد LC قفل¬شده با تزريق به كمك تكنيك خودتزريق
شهرام مدانلو مهندسي برق -الكترونيك دكتري تخصصي تحليل و طراحي حلقه قفل شده تاخير با جيتر و شاخك كم براي استفاده در ضرب كننده فركانسي
عادل ابراهيم پور مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
سيده فرزانه حسيني اهنگري مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال دلتا-سيگما مبتني بر نوسانگرهاي كنترل شونده در حوزه زمان
فائزه داداش نژاد تجنكي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد بهبود پهناي باند تقويت كننده ترا امپدانس با تكنيك چند پيك زني
ستوده اميدوندچالي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
سارا شريف زاده مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد
فيض ا خاكپور مهندسي برق دكتري تخصصي رديابي چندين شي متحرك با استفاده از نمايش ماترسي شي
نيكنام طهماسبي آشتيان مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد تحليل و طراحي نوسان سازههاي LC متعامد با استفاده از تقسيم كننده هاي فركانسي مبتني بر injection-locking
مسعود صباغي دهكلاني مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
روح اله دباغيان مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد تحليل رفتار غير خطي OTAو محاسبه رابطه اي مناسب براي THD
حميد توكلائي مهندسي برق دكتري تخصصي طراحي و پياده سازي جمع كننده با قابليت تشخيص و تصحيح خطاي چندگانه
محمد نحوي مهندسي برق دكتري تخصصي بهبود تشخيص بافت‌هاي صرعي مغز با استفاده از تفكيك طيفي و نوسانات فركانس بالا از سيگنال‌هاي الكترومغزنگاره تهاجمي
علي عرب احمدي مهندسي برق دكتري تخصصي طراحي روشي براي سنتز خودكار مدارهاي منطقي در فناوري آتاماتاي سلولي نقطه كوانتومي
جوانه درويش كلائي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال سيگما-دلتاي مبتني بر كوانتيزاسيون حالت زماني
هاني علمدار مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مدار آشكارساز فاز – فركانس در فناوري اتوماتاي سلول¬هاي نقطه كوانتومي
حبيب اله عمران مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
شبنم حسن نژادلاكلايه مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مبدل انالوگ به ديجيتال ولتاژ - زمان تركيبي
محمد ذوالفقاري مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
سعيد غريبي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد
سيد محمود انيشه مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد
فاطمه باطبي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
فاطمه شكري مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي اسيلاتورهاي lcفركانس بالابا استفاده از تزويج سلف ها
غلامعلي جعفريان مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي و تحليل يك VOC با محمده تنظيم فركانسي گسترده
سينا محسني مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد شناسايي حالت چهره افراد در تصوير با استفاده از تركيب تكنيك هاي بافت و فرم تصوير صورت
بهروز بيكي فيروزجايي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد پايان نامه كارشناسي ارشد
حامد تقي زاده وركي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي فليپ فلاپ با استفاده از تكنيك هاي با كارايي بالا
عادل رضائيان مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي حلقه قفل شده تاخير مورد استفاده در هم نهشتگر هاي فركانسي با اهداف افزايش بازه فركانسي
اميررضا اكبرزاده مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد تحليل خطاي فاز و دامنه در تضعيف كننده هاي ديجيتالي از نوع گسترده توزيعي
سيدحسين موسوي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال تركيبي با استفاده از مبدل هاي SAR و خط تاخير
محمد سابقي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد بهبود پهناي باند تقويت كننده هاي حدي تفاضلي با استفاده از سلف فعال براي مخابرات فيبر نوري
سيده هانيه عظيمي صياد مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد بهبود راندمان انرژي در مبدل هاي دلتا_سيگما افزايشي با كاهش زمان تبديل
هادي عابدي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد
احسان نوراني مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد كاربرد الگوريتم رزونانس تطبيقي در بازشناسي چهره
فاطمه غلامي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد مدل سازي غير خطي حلقه قفل شده تاخير
محمدعلي جرجاني مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مدولاتور دلتا- سيگماي دو طبقه با استفاده از كوانتايزر زماني
حسام لطفعلي نژاد مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مدار نمونه برداري غير يكنواخت تطبيقي
شعبانعلي گل مهندسي برق دكتري تخصصي طراحي و پياده سازي الگوي جديد PWM براي راه اندازي بدون حسگر موتور BLDC با رويكرد كاهش ضربان گشتاور
مهدي صادقي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مد و لاتور سيگما دلتا با استفاده از ساختار MASH
سينا دهقان مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مدولاتور دلتا سيگماي كاسكود براي كاربردهاي باند پهن
سيده ساجده عباديان مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي حلقه قفل شده تاخير باتوان و ولتاژ تغذيه پايين براي استفاده درهم نهشتگر هاي فركانسي
مجتبي شفيق اسكي مهندسي برق -الكترونيك دكتري تخصصي
رضا شكارچي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
فاطمه خليلي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد ---------------
نسرين انور مجمان الاسدي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد بهبود حد بهره تقويتكنندهي ترا امپدانس همراه با افزايش پهناي باند
عباس ياسري مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد
محمدرضا حسن زاده مهندسي برق دكتري تخصصي تركيب دسته بندي كننده هاي فازي بر اساس كد هاي خروجي تصحيح كننده خطا
مصطفي قلي نتاج مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد تقويت كننده هاي گسترده با پهناي باند و بهره ي بالا
رضا غلامي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مبدل سيگمادلتاي قابل تنظيم براي تبديل سيگنالهاي فركانسي مياني در گيرنده هاي SDR
اميد شفايي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي تشديدگرهاي مسطح افزايش دهنده ضريب كيفيت براي نوسانگرهاي با نويز پايين
محمدرضا اسماني مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي و تحليل تقويت كننده گين متغير با درجه خطي بالا
جواد باباتبارپيته رودي مهندسي برق -الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي يك مدولاتور سيگما دلتا براي استانداردهاي مختلف مخابراتي با استفاده از تكنيك تزويج نويز
رضا خدادادي مهندسي برق دكتري تخصصي فشرده¬سازي تصاوير چهره با تفكيك مكاني بالا با رويكرد حفظ يا بهبود كارايي بازشناسي
عارف هادي پورشوبي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
امين شعباني مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد طراحي مدولاتورهاي دلتا-سيگما سوئيچ خازني براي گيرنده هاي RF چند استانداردي
مهدي فضلي مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد افزايش پهناي باند تقويت كننده ترا امپدانس با استفاده از سلف فعال
منا رحيمي ريكنده مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد
سيدعلي عباسيه كهن مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد